PROFI Solar Power


New
New
New
New
New
 
New
 
New
 
New
 
 
 
New

ערכת בניה לחקר ולימוד על אנרגיה סולארית, כוללת מודול סולארי, מנוע סולארי, מדחף וגלגל הנעה. מאפשרת בניית רכב סולארי ומאוורר סולארי ובנוסף דגמים עמידים למים המאפשרים הנעת סירה בדרכים שונות באמצעות השמש. מדגימה מעולה שימוש באנרגיה נקיה לצרכי הנעה מכנית וחשמלית. הוראות הפעלה מפורטות. 160 חלקים.


235 
  • משלוח:  

אתר זה נבנה באמצעות