Fischertechnik Pneumatics: Beginner


 
 

ערכת לימוד עקרונות פניאומטיקה למתחילים - סט בנייה ולימוד זה מציע היכרות עם עולם הפניאומטיקה באמצעות מודלים איכותיים הנאמנים לעולם האמיתי, המדגימים כיצד פועלים שסתומים וצילינדרים להבנת עקרונות העבודה שלהם. אויר דחוס מוזרם ידנית ונשלט בדגמים השונים במעבר דרך הצינוריות לתוך הצילינדרים. הערכה כוללת 200 חלקים שונים וחוברת הוראות להקמת חמישה דגמים מגוונים. כמו כן כוללת הערכה חוברת פעילויות ואתגרים דיגיטלית תואמת להורדה לשם לימוד והפעלת הדגמים.


500 
  • משלוח:  

אתר זה נבנה באמצעות