טיפים


מסמך הכנה והתארגנות לתחילת שנת הלימודים


לשמירה על אורך חיי הבטריה של פישרטקניק יש להקפיד על 3 כללי זהב:
1- טעינה רק באמצעות המטען המקורי של פישרטקניק שבערכה
2- לנתק את הבטריה מכל חיבור בסוף השימוש ו/או הטעינה
3- להקפיד שלא תעבור תקופה של יותר מחודש ללא טעינה


כפי שתיעדנו בתיאור הפקודות, חובה להשתמש בפקודות "אפס מנוע M1/2/3/4" עבור כל מנוע שהפעלנו קודם לכן ביחד עם מנוע אחר באותה הפקודה, אם ברצוננו לשוב ולעבוד עם כל מנוע בנפרד.
שימו לב: בסביבה החדשה של Scratch 3 פקודת "איפוס" איננה מספיקה, ועד שנריץ את פקודת איפוס מנוע עבור כל מנוע שהופעל יחד עם חברו בצורה סינכרונית, לא נוכל לעבוד איתם בנפרד והפעלה של אחד מהם תפעיל גם את השני.
קוד לדוגמא:


בעבודה בסביבה החדשה של Scratch 3 נוספה לרובוט האפשרות להעתקת התכנית אל הרובוט לשם הרצה עצמאית בו גם כאשר איננו מחובר כלל למחשב ולסביבה. ניתן לבצע את ההעתקה בכל דרך בה התחברנו למחשב: USB/BT/WIFI. שימו לב: חובה לשדרג את הבקר לגרסת 4.6.6. ומעלה כדי שיתמוך ביכולת החדשה. תיעוד מלא של התהליך נמצא במסמך הוראות להורדת תוכנית סקראץ' 3 אל הבקר:


בפתיחת פרוייקט חדש בסביבת סקראץ' 3 שבפורטל מגרש המשחקים של משרד החינוך תהליך איתור הרובוט המחובר למחשב יתחיל בצורה אוטומטית עם הוספת הרחבת משפחת הפקודות של פישרטקניק.
בפתיחת פרוייקט קיים שבו כבר הוספנו את המשפחה, יש להתניע את תהליך החיבור באופן ידני על ידי לחיצה על סימן הקריאה הממוקם בראש משפחת הפקודות:


מסמך מפרט חלקי ערכת הרובוטיקה Competition Set של פישרטקניק:

כאשר מתכננים את מערכת השעות לשנת הלימודים, מומלץ לוודא ששיעורי הרובוטיקה ומדעי המחשב לא יתקיימו ביום א‘, מאחר ועבודות התחזוקה השבועיות באתרי ה-Scratch מתקיימות בדרך כלל בימי א‘ וייתכן שלא תתאפשר עבודה מול האתרים במהלך השיעור. 


על מנת לשמור על ערכות הרובוטיקה מומלץ להכין לקבוצות התלמידים את חלקי דגם הרובוט מראש ולא לאפשר גישה חופשית לערכות, כדי להמנע מנזק ואובדן חלקים. 


הנחיית משרד החינוך בקול קורא "קוד ורובוטיקה" היא לשבץ את 2 הש"ש בעבור שיעורי הרובוטיקה כשיעורים כפולים (רצופים) במערכת הלימודים.


כדי לקצר את שלבי הכניסה לסביבת תכנות הרובוט, מומלץ לשמור את תכנית הקישור של פישרטקניק על שולחן העבודה,
ולייצר קישור דרך לגלישה לסביבת משרד החינוך.

אתר זה נבנה באמצעות